OGŁOSZENIE

 

Rodzice uczniów, którzy otrzymali

  

stypendium za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe

 

proszeni są o zgłoszenie się po jego odbiór


do pokoju nr 145.

 

Termin wypłacania stypendium:

od 03.09.2019r. do 20.09.2019r.