Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Witaj Szkoło 

rozpoczcie roku szkolnego 8 20190904 1365106258

                Rok szkolny 2019/20 rozpoczęliśmy o godzinie 8.30 Mszą świętą celebrowaną przez ks. Proboszcza Miłosława Żura. Uczniowie, przygotowani przez panią M. Jasek, włączyli się aktywnie w oprawę liturgiczną Mszy św. Następnie udaliśmy się na boisko szkolne, gdzie pani dyrektor Ewa Lorenz oficjalnie zainaugurowała nowy rok szkolny 2019/20.
                Pani dyrektor powitała serdecznie rodziców, nauczycieli oraz uczniów, szczególnie pierwszoklasistów rozpoczynających edukację w naszej szkole. Odczytała również list Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty, przekazując uczniom życzenia sukcesów w zdobywaniu wiedzy a wychowawcom i pedagogom wytrwałości i odwagi
w codziennej pracy. Na zakończenie uroczystości uczennice klasy III a przygotowane przez p. B. Karchut zaprezentowały układ taneczny, po czym uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.

                Z okazji inauguracji roku szkolnego życzymy Uczniom samych piątek i szóstek oraz aktywnego udziału w życiu szkoły, a Gronu Pedagogicznemu owocnej współpracy i osiągnięć na polu zawodowym.(MP)

ZDJĘCIA

 

List Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10119