NARODOWE CZYTANIE W NASZEJ SZKOLE

Znalezione obrazy dla zapytania narodowe czytanie 2019

 

9 września 2019 r. o godz. 11.45 odbyła się w naszej szkole z inicjatywy biblioteki szkolnej akcja „Narodowego Czytania” pod patronatem pary prezydenckiej.

                Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Akcja została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W tym roku przedsięwzięcie to odbyło się po raz ósmy pod hasłem „Nowele polskie”. Z tej okazji para prezydencka wybrała osiem lektur, wśród których znalazła się m.in. "Katarynka" Bolesława Prusa. Do dnia dzisiejszego teksty te nie straciły ze swej aktualności i są bardzo pouczające.Na wstępie pani dyrektor Ewa Lorenz powitała zgromadzonych nauczycieli i uczniów oraz krótko zaprezentowała twórczość literacką B. Prusa, E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej. Narodowe czytanie rozpoczęła nowelą Bolesława Prusa „Katarynka”. Następnie utwór czytali: pani wicedyrektor Renata Kowarz, Samorząd Uczniowski oraz uczniowie reprezentujący klasy IV - VI.

 ZDJĘCIA