TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zamościu

 

 

 

lp.           data                       tematyka

 

1.            10.09.2019          Spotkanie organizacyjne.

 

2.            24.10.2019          Dzień otwartej szkoły.

 

3.            26-27.11.2019    Zebrania śródokresowe.

 

4.            12.12.2019          Dzień otwartej szkoły.

 

5.            05-06.02.2020    Podsumowanie I półrocza.

 

6.            26.03.2020          Dzień otwartej szkoły.

 

7.            28-29.04.2020    Zebranie śródokresowe.

 

8.            21.05.2020          Dzień otwartej szkoły.